Ihsan
Ihsan Mulya Lubis
Tunas Daihatsu Soepomo Tebet

Atau